alfa- disupstituirani glicini


alfa- disupstituirani glicini
• alpha- disubstituted glycines

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.